Bezwaar WOZ waarde aanschrijven

Sinds 1994 is er in Nederland de Wet Waardering Onroerende Zaken (afgekort WOZ). Deze wet is opgesteld om in Nederland de waardering van onroerende zaken te regelen. Door deze wet betaald iedereen in Nederland een gelijk percentage aan belastingen en heffingen. Denkt u dat de waardering van uw woning niet klopt, dan kunt u bezwaar WOZ waarde aanschrijven.

Wie bepaalt de WOZ waarde?

De gemeente moet de WOZ waarde vaststellen. De peildatum bij de WOZ waardebepaling is altijd 1 januari van het jaar ervoor en de WOZ waardebepaling wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. 

Hoe wordt de WOZ waarde vastgesteld?

De WOZ waarde wordt vastgesteld door middel van een aantal vastgestelde regels. De gemeente kan een taxateur een pand te laten taxeren. De gemeente kan ook gebruik maken van de verkoopprijs van een pand in de buurt. Daarnaast zijn de zogeheten objectkenmerken belangrijk voor het vaststellen van de WOZ waarde. Denk hierbij aan: 

 • Het type woning; vrijstaand, rijtjeswoning, hoekwoning, appartement
 • De ligging van de woning; aan een drukke straat, in een rustige omgeving
 • Het bouwjaar van de woning; 
 • De grootte van de woning
 • De inhoud van de woning
 • De perceel oppervlakte; grote tuin of kleine of geen tuin
 • Garage; inpandig of aan straat

Maar ook:

 • Achterstallig onderhoud; versleten cv ketel, houtrot, scheuren in muur
 • Isolatie; goed of slecht geïsoleerd
 • Zonne energie
 • Een drukke (verkeers) wijk
 • Veel groen in de wijk
 • Winkels in de buurt

Al deze punten zijn belangrijk bij het bepalen van de WOZ waarde. 

Waarvoor dient de WOZ waarde?

De WOZ waarde is ingevoerd voor het heffen van belastingen en heffingen. De WOZ waarde is dus belangrijk voor:

 • De Gemeentelijke belastingen zoals OZB(onroerendezaakbelasting), afvalstoffenheffing en rioolheffing
 • De Belastingdienst bij Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, erfbelasting
 • Het Waterschap voor watersysteemheffingen. 

De hoogte van de WOZ waarde bepaald in feite hoeveel belasting of heffing u moet betalen.

Hoe weet u of de WOZ waarde van uw huis goed, te hoog of te laag is?

U kunt nagaan of de WOZ waarde van uw pand klopt door de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen te bekijken. Bij het Kadaster kunt u, tegen een vergoeding deze koopsommen, opvragen. Omdat de WOZ waarden van woningen sinds 2016 openbaar zijn kunt u via het WOZ waardeloket kosteloos WOZ waarden bekijken van vergelijkbare woningen. U kunt ook uw woning laten taxeren maar hier zijn wel kosten aan verbonden. 

Bezwaar WOZ waarde

Heeft u het idee dat uw WOZ waarde niet klopt neem dan eens vrijblijvend contact op met bezwaarmaker.nl. Het gespecialiseerde team van taxateurs en juristen van bezwaarmaker.nl heeft meer dan 10 jaar ervaring met bezwaar WOZ waarde. Het team van bezwaarmaker.nl neemt opdrachten aan van particulieren en bedrijven door heel Nederland. Of het nu gaat om een bezwaarschrift of een beroepschrift het team van bezwaarmaker.nl helpt u altijd.

Meer over het aantekenen van bezwaar inzake de WOZ waarde?

Bezwaarmaker.nl heeft een zeer goede en effectieve werkwijze. Het gespecialiseerde team van taxateurs en juristen maakt onder andere gebruik van databases door heel Nederland. Door hun jarenlange ervaring weten ze precies hoe ze een bezwaar procedure moeten opstarten. Het laten aantekenen van bezwaar door bezwaarmaker.nl is gratis. De gemeente vergoed namelijk de door bezwaarmaker.nl gemaakte kosten als het bezwaar gegrond is. Wanneer het bezwaar niet wordt gehonoreerd dan zijn de gemaakte kosten voor rekening van bezwaarmaker.nl.