Outsourcing in de civiele bouw: 5 voordelen voor uw bedrijf

Door de toenemende veranderingen in de wereldeconomie worden de productiesectoren gedwongen om hun processen steeds efficiënter te maken – op die manier is het mogelijk om in grotere hoeveelheden en in de kortst mogelijke tijd en tegen zo laag mogelijke kosten te produceren.

Dit heeft gevolgen voor de bouwers en andere bedrijven in de sector, aangezien deze sectoren beter voorbereid zullen zijn op de concurrentie op een aanzienlijk veeleisende markt. Een van de meest recente alternatieven om zich aan te passen aan de nieuwe realiteit van de sector is uitbesteding in de bouw. 

Wat zijn de voordelen van uitbesteding in de bouw?

De praktijk van outsourcing kan verschillende voordelen opleveren voor bouwbedrijven, waaronder we kunnen noemen:

1. Kostenreductie

Outsourcing maakt kostenreductie mogelijk, aangezien de noodzaak van veel vaste kosten wordt geëlimineerd. Het bouwbedrijf hoeft dus niet te betalen voor zaken als het onderhoud van de apparatuur, de opleiding van vakmensen en de kosten voor de werknemers. Al deze kosten worden vervangen door het contract met het geoutsourcede bedrijf.

In de contracten wordt ook al rekening gehouden met mogelijke risico’s tijdens de uitvoering van het werk, zodat er geen onverwachte kosten ontstaan voor het bouwbedrijf dat de diensten inhuurt.

2. Voorspelbaarheid van de financiële situatie van het bouwbedrijf

Zoals hierboven uitgelegd, kan worden opgemerkt dat de kosten van uitbestede diensten bijna altijd vast blijven liggen gedurende het hele werk. Er zijn geen extra kosten in tijden van nood, zoals meestal het geval is bij traditionele arbeidsverhoudingen.

Mogelijke risico’s zijn al voorzien in het eerste contract en in geval van problemen bij de uitvoering is het aan de uitbestede onderneming zelf om deze op te lossen en de kosten te dragen. Bovendien is het bedrijf gespecialiseerd in dat soort diensten, waardoor de kans op fouten kleiner is.

3. Focus op de eindactiviteit

De eindactiviteit van een onderneming is haar hoofdactiviteit, dat wil zeggen wat zij aan het einde van alle fasen aan de markt wil aanbieden.

Met uitbesteding in de bouw wordt het voor het bedrijf gemakkelijker om zich te concentreren op de uitvoering van het werk zelf. Door er meer aandacht aan te besteden wordt de kans op een eventuele mislukking kleiner en wordt de kwaliteit beter gegarandeerd.

4. Hogere kwaliteit in de bouwfasen

Nog steeds in navolging van het vorige voorbeeld kan men zien dat de bouwer zich gemakkelijker zal kunnen concentreren op gespecialiseerde mensen die verband houden met zijn of haar eindactiviteit. Het is echter belangrijk om te onthouden dat de uitbestede middenactiviteiten ook afhankelijk zijn van gespecialiseerde professionals.

Op deze manier garandeert uitbesteding in de bouw een betere kwaliteit van de dienstverlening in het algemeen. Het bouwbedrijf zal zich kunnen specialiseren in de uitvoering van de werkzaamheden, terwijl de uitbesteder zich alleen zal richten op specifieke activiteiten. Met gekwalificeerde professionals voor de diensten worden alle fasen van het bouwproces begunstigd.

5. Uitbreidingsgemak van het bedrijf

Wanneer u een bedrijf wilt uitbreiden, moet u nadenken over alle betrokken bureaucratieën en de infrastructuur die nodig is om de productie op grotere schaal te ondersteunen.

Met uitbesteding in de bouw wordt dit gemakkelijker, omdat het de kosten verlaagt en de financiële situatie van het bouwbedrijf voorspelbaarder wordt. 

Bron: superrenovatie.nl