Verschillende soorten zonnepanelen

Zonnepanelen vangen zonnestralen op, die door een slim apparaat worden omgezet naar energie. De energie die wordt opgewekt door zonnepanelen is veel groener dan de energie die een energiemaatschappij aanlevert. Hierdoor is een zonnepaneel extra goed voor het milieu. Er zijn echter verschillende soorten zonnepanelen. Om een keuze te maken in welke zonnepanelen op uw dak komen, worden de verschillende soorten benoemd en wordt er gekeken naar de verschillen per zonnepaneel. Er zijn drie soorten zonnepanelen: polykristallijn, monokristallijn en dunne film zonnepanelen. Alle drie de soorten zorgen voor opwekking van energie en er zit geen verschil in de hoeveelheid opgewekte energie. Waar wel verschil in zit, is de manier waarop de energie wordt opgewekt en het uiterlijk van de zonnepanelen. 

De drie verschillende zonnepanelen

Allereerst de polykristallijne zonnepanelen. Deze soort komt samen met de monokristallijn zonnepanelen het vaakst voor. De zonnecellen in deze twee zonnepanelen zijn gemaakt van silicium. Deze stof komt vooral voor in zand. De polykristallijn zonnepanelen zijn blauw van kleur, terwijl de monokristallijn vaak zwart zijn. Ook zit er verschil in hoe de cellen de zonne-energie naar bruikbare energie wordt omgezet. De polykristallijn zonnepanelen hebben zonnecellen die kriskras door elkaar liggen, terwijl bij de monokristallijn zonnepanelen de zonnecellen allemaal in dezelfde richting liggen. Qua opwekken van energie maakt het nauwelijks verschil. De monokristallijn zonnepanelen zijn echter wel iets duurder door de fraaiheid van het aanzicht. De dunne film zonnepanelen worden gemaakt door middel van een andere techniek, waardoor er minder grondstoffen nodig zijn. Het grote verschil met kristallijn zonnepanelen is dat de dunne film zonnepanelen meer oppervlakte nodig hebben om een gelijk energieniveau op te wekken. 

Btw-teruggave voor zonnepanelen

Voor alle drie de soorten geldt wel dat de overheid een btw teruggave zonnepanelen heeft opgesteld, zodat het plaatsen van zonnepanelen wat goedkoper wordt voor particulieren en bedrijven. Via Zonnebtwterug.nl kun je als particulier én als bedrijf een proefberekening aanvragen om te kijken hoeveel je terug zou kunnen krijgen na de aanschaf van zonnepanelen. Ook kan Zonnebtwterug.nl bijna alles aangaande de teruggave van btw zonnepanelen van je overnemen, zodat je er zelf geen omkijken naar heeft. Zo wordt het aanschaffen van zonnepanelen toch iets aantrekkelijker en wordt de wereld stukje bij beetje groener.